Hospice Sjælland Støtteforening

- gør en forskel

Gaver, donationer m.m.

Praktiske oplysninger:

Ønsker du at støtte det gode formål, er der flere muligheder. 

 

Gaver med ret til fradrag:
Hospice Sjælland Støtteforening er godkendt af SKAT til at modtage gaver, som giveren kan fradrage på selvangivelsen. I 2024 kan man få fradrag på op til kr. 18.300. 

Gaver med ret til fradrag skal indbe­ta­les på nedenstående konto og forudsætter, at navn, adresse og CPR-nr. oplyses.

Bankkonto (med ønske om fradrag): 2540 - 4394 235 259

Jf. gældende GDPR-regler opbevares CPR-numre ikke.

Kontoen administreres af Hospice Forum Danmark, som en gang i kvartalet informerer Hospice Sjælland Støtteforening om indbetalte beløb og overfører disse til vores bankkonto.

Gaver uden ønske om fradrag: 

Gaver og donationer (uden ønske om fradrag) samt mindegaver og arv indbetales på konto:

Bankkonto (uden ønske om fradrag): 2290 – 3490 763 855

Oplys venligst navn, adresse og indbetalingsart. 

 

Kontakt os

Hvis du har nogle spørgsmål eller tanker, er du meget velkommen til at kontakte os på formularen herunder.

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst en besked